Soutěže

Dům dětí a mládeže Příbram organizuje každoročně okresní kola vědomostních soutěží a olympiád, vypsaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jejich seznam včetně dalších podrobností zpracováváme podle pokynu odboru školství Středočeského kraje, konzultujeme jej s odbornými garanty jednotlivých soutěží a rozesíláme ho všem školám okresu Příbram v průběhu října každého školního roku.


Termínová listina vědomostních olympiád 2017 - 2018:

stáhnout soubor


Výsledkové listiny okresních kol 2017 – 2018:
bude doplňováno průběžně po skončení soutěží


Máte zájem dozvědět se, jaké soutěže u nás proběhly v minulých letech? Můžete si přečíst starší soutěže.