Soutěže

Dům dětí a mládeže Příbram organizuje každoročně okresní kola vědomostních soutěží a olympiád, vypsaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jejich seznam včetně dalších podrobností zpracováváme podle pokynu odboru školství Středočeského kraje, konzultujeme jej s odbornými garanty jednotlivých soutěží a rozesíláme ho všem školám okresu Příbram v průběhu října každého školního roku.


Termínová listina vědomostních olympiád 2017 - 2018:

stáhnout soubor


Výsledkové listiny okresních kol 2017 – 2018:

Biologická olympiáda - kategorie C - okresní kolo
Matematická olympiáda - II. kolo - kategorie 6, 7, 8
Biologická olympiáda - kategorie D - okresní kolo
Fyzikální olympiáda - okresní kolo
Konverzační soutěže v anglickém jazyce - okresní kolo SŠ
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
Konverzační soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo ZŠ
Konverzační soutěž v německém jazyce - okresní kolo
Olympiáda - český jazyk - základní školy - okresní kolo
Matematická olympiáda - kategorie Z9
Matematická olympiáda - kategorie Z5
Olympiáda - český jazyk - střední školy - okresní kolo
Dějepisná olympiáda - okresní kolo


Máte zájem dozvědět se, jaké soutěže u nás proběhly v minulých letech? Můžete si přečíst starší soutěže.